Lift-Technika jest wiodącym producentem urządzeń dźwignicowych w Polsce

29 kwietnia 2015

Lift-Technika jest wiodącym producentem urządzeń dźwignicowych w Polsce
Wytwarza , instaluje , modernizuje i konserwuje urządzenia dźwignicowe , urządzenia  transportu bliskiego UTB  takie jak :
- suwnice natorowe jedno i  dwudźwigarowe ,podwieszane ,bramowe ,  przeciwwybuchowe EX
- wciągniki elektryczne linowe i łańcuchowe  również w wykonaniu  przeciwwybuchowym EX
-żurawie słupowe,obrotowe ,przyścienne , hydrauliczne montowane na samochodzie oraz inne urzadzenia transportu bliskiego.
Wraz z urządzeniami dostarczamy dokumentację techniczną ,rejestracyjną ,powykonawczą oraz Deklarację Zgodności  w/g  Dyrektywy  UE


LIFT - TECHNIKA Sp. z o.o.
ul.Sołtysowicka 62A
51-168 Wrocław
marketing@lift-technika.pl
Tel.: +48 71 326 06 91

Fax.: +48 71 325 34 58